عاشقانه

دلگویه های یک جان عاشق

عاشقانه

دلگویه های یک جان عاشق

عاشقانه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

دل تنگ

هنوز چند روزی از آخرین دیدارمان نگذشته است. دیداری که گرچه چند ثانیه بیشتر طول نکشید اما به اندازه تمام مسیری که به عشق یک لحظه دیدنت آمدم شیرین بود.

هنوز چند ساعتی از آخرین حرف هایمان نگذشته است. حرف هایی که گرچه ظاهری آرام نداشت اما به اندازه طعم اخم های قشنگت برایم دوست داشتنی بود.

اما من با این هنوز ها کاری ندارم. من دلتنگت شده ام. دلم لک زده برای یک کلمه حرف زدن با تو. هوایت را کرده ام. بی قرار توام.

دلم تنگ شده برای نگاه قشنگت ، حرف های زیبایت و بوسه های نازنین ت.

دلم لک زده برای شنیدن یک کلمه از تو ؛ حتی اگر یک "اوهوم" دل انگیز باشد.

هوایت را کرده ام. هوای خنده هایت ، هوای قصه هایت و هوای عاشقانه هایت.

بی قرار توام. بی قرار یک دقیقه حرف زدن با تو ، بی قرار چند ثانیه دیدن روی زیبایت و بی قرار یک آن بوسیدنت.

به دادم برس عشق من. دیوانه وار میخواهمت. به دادم برس...دل تنگ

  • عاشق بی تاب